Karl Wilhelm Zimmer + Rosette Hölzemann

1 Kind
Helene Zimmer
Geburt 2. März 1900 30 26 - Daaden
Tod 3. April 1971 (Alter 71) - Biersdorf

Eltern Großeltern
Karl Wilhelm Zimmer
Geburt 16. März 1869 - Daaden
Tod 16. März 1945 (Alter 76) - Daaden

Rosette Hölzemann
Geburt 13. März 1873 36 34 - Daaden
Tod 20. Februar 1949 (Alter 75) - Daaden
Ludwig Christian Hölzemann
Geburt 8. Mai 1836 37 - Nisterberg
Tod 19. Januar 1888 (Alter 51) - Daaden
Henriette Fries
Geburt 22. Februar 1839 49 35 - Daaden
Tod 4. Dezember 1908 (Alter 69) - Daaden
Informationen zur Familiengruppe
Heirat 21. Juli 1893
Daaden