Ludwig Christian Hölzemann + Henriette Fries

1 Kind
Rosette Hölzemann
Geburt 13. März 1873 36 34 - Daaden
Tod 20. Februar 1949 (Alter 75) - Daaden

Eltern Großeltern
Ludwig Christian Hölzemann
Geburt 8. Mai 1836 37 - Nisterberg
Tod 19. Januar 1888 (Alter 51) - Daaden
Anton Hölzemann
Geburt 25. Februar 1799 38 - Nisterberg
Tod 11. Januar 1868 (Alter 68) - Nisterberg
Katharina Juliane Klees
Geburt - Winnen ( Pfarrei Gemünden )

Henriette Fries
Geburt 22. Februar 1839 49 35 - Daaden
Tod 4. Dezember 1908 (Alter 69) - Daaden
Gerlach Fries
Geburt 21. August 1789 31 34 - Biersdorf
Tod 17. Februar 1851 (Alter 61) - Daaden
Maria Elisabeth Richter
Geburt 9. November 1803 32 26 - Daaden-Hütte
Tod 3. März 1855 (Alter 51) - Daaden
Informationen zur Familiengruppe
Heirat 16. November 1866
Daaden